Hovedseksjon

God sommer!

Hilsen til Lilleborg fra elev

Elevene har fått skrevet avskjedshilsener på veggene, og ut ifra det som er skrevet er det mange som har hatt det fint på Lilleborg skole.

 

Dette året har vært preget av at vi skal være i midlertidighet, mye tid til planlegging har gått med til dette. Vi starter opp med 89 bussavganger i uken, og er helt avhengig av at vi får inn alle påmeldinger til buss slik at vi har oversikt over elevene. Vi mangler fremdeles noen for periode 1 (uke 34 – 39). Dette vil vi komme tilbake til i begynnelsen av august.

 

Vi ønsker våre 7.klassinger lykke til på ungdomsskolen, og gleder oss til å ta imot nye 1.klassinger i august.

 

AKS starter opp mandag 5.8, skolen begynner mandag 19.8.

 

Vi ønsker elever og foresatte en riktig god sommer!

 

Ledelsen

 

Hilsen til Lilleborg fra elev
Hilsen til Lilleborg fra elev