Hovedseksjon

Presentasjon fra foreldremøtene på FO

FO

Det var mange som kom for å se hvor elevene starter til høsten. Vedlagt ligger presentasjonen hvor det står mye nyttig informasjon.

Presentasjon fra foreldremøtene