Pedagogisk bruk av IKT

Lilleborg skole har utarbeidet lokale planer for utvikling av grunnleggende IKT-kompetanse og integrering av IKT i fagene. Planene tar utgangspunkt i ferdighetsområdene for IKT som ligger i rammeverktet for grunnleggende ferdigheter og som ivaretar kravene til nettvett, informasjonsinnhenting og digital produksjon.