Pedagogisk bruk av IKT

Lilleborg skole jobber for at elevene skal utvikle digitale ferdigheter i alle fag. I arbeidet med fagene skal de digitale ferdighetene fungere som gode redskaper for læring.

De digitale ferdighetene deles inn følgende seks ferdighetsområder: Kommunikasjon, Produksjon, Søk, Kildekritikk, Opphavsrett og Digital dømmekraft. Hvert ferdighetsområde beskrives på tre ulike nivåer. Lilleborg skole jobber med disse ferdighetsområdene med utgangpunkt i www.iktplan.no. 

Se også råd og regler for bruk av IKT-utstyr