Tysk, fransk og spansk

På Lilleborg skole får elevene på 7. trinn tolv timer i fagene tysk, fransk og spansk. Med andre ord, i løpet av året har hver av elevene 36 timer med 2. fremmedspråk.

Vi har hatt tilbudet i flere år, og det er svært populært hos elevene. På 7. trinn har elevene hatt engelsk siden 1. trinn og har derfor allerede erfaring med språklæring. Det er verdifullt at de blir kjent med flere språk enn engelsk, og det gir dem samtidig et godt grunnlag å velge "riktig" 2. fremmedspråk når de starter på ungdomsskolen. På ungdomsskolen er det lagt opp et treårig løp som har som mål at elevene skal kunne kommunisere både skriftlig og muntlig i språkfaget og kjenne til landets kultur.

Vi kaller timene for smakebiter i tysk, fransk og spansk. Elevene lærer bl.a. de mest vanlige høflighetsfrasene, tall, ukedager, måneder. De leser og samtaler om situasjoner i dagliglivet og i fritiden. De lærer sanger og synger med, lytter til tekster og skriver litt selv.

I tillegg til at de lærer og har et godt utgangspunkt for valg før ungdomsskolen, er det flere av våre elever som har fått øve seg i språksituasjoner både her hjemme og i utlandet.