Regning

Høsten 2015 utarbeidet skolen en regneplan for basisfagene norsk, naturfag og engelsk. Regneplanen synliggjør hvor det er hensiktsmessig å trekke inn ulike regnestrategier og bruke matematikk som verktøy for å forstå.

Målet med regneplanen er at elevene skal:

  • få et bevist forhold til hverdagsmatematikk
  • gjenkjenne regning i ulike kontekster
  • bruke det matematiske språket aktivt
  • anvende hensiktsmessige regnemetoder