Hovedseksjon

Skolepatrulje

Noen av skolens sjuendeklassinger får hver vår trafikkopplæring og bidrar så hver skoledag til at barn og voksne kommer seg trygt over Torshovgata ved hovedporten vår. Skolepatruljen er på jobb fra klokken 8:15 til 8:30.

Det er veldig viktig at både barn og voksne respekterer skolepatruljens tegn og anvisninger!