Gjenåpning - igjen!

Skoleporten

Vi nå er definert med "gult lys", og dette medfører noen endringer i skolehverdagen. 

Tirsdag 2. juni møter elevene på samme sted og i samme kohort som i uke 22. Fra og med onsdag 3. juni går klassene tilbake til sine ordinære klasserom. Trinnene beholder dagsrytmen fra ukene som har gått og skal fortsatt ha friminutt i egne områder. Lærerne oppfordres til å beholde organiseringsformer eller dele klassene i mindre grupper der dette er mulig. Vi fortsetter også med at elevene kommer rett til sine klasserom på morgenen istedet for oppstilling i skolegården. 

God håndhygiene er fortsatt viktig. Selv om avstandsregelen forsvinner i skolehverdagen skal vi holde avstand hvis mulig og unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming. Vi unngår også trengsel og store ansamlinger. Alle må holde seg hjemme ved sykdom.

Lilleborg legger opp til lik start- og sluttid for småtrinnene. Fra og med onsdag gjør vi derfor som følger:

  • 1.-3. trinn: Oppstart kl. 08.30 hver dag, avslutning kl. 13.45. Unntak: fredager. Da slutter disse trinnene kl. 13.00.
  • 4. trinn: Oppstart kl. 08.30 hver dag, avslutning kl. 13.45.
  • 5.-7. trinn: Skoledagen varer fra 08.45 til 14.15 hver dag. 

NB: Tirsdag 2. juni møter elevene i samme rom og kohort som de var en del av i forrige uke. 

På Udir sine sider står nyttig og kortfattet informasjon om nivåinndeling av smitteverntiltak: Trafikklys