Hodeluskampanje

lus

Hvordan gjennomføre en hodeluskampanje?


Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan de kan sjekke for og behandle hodelus. FHI har laget brosjyre og informasjonsskriv (foreldrebrev) som dere kan laste ned eller bestille fra www.fhi.no/lus

 

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

 

Både barnet og resten av familien bør undersøkes samtidig.

Dersom det oppdages lus, bør det settes igang behandling med det samme. I tillegg bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nærmeste venner, slik at de også kan sjekke barna og eventuelt starte behandling.

 

Med håp om en lusefri høst!