Høstens foreldremøter

Skrivebok og penn

Her er en oversikt over høstens foreldremøter på de ulike trinnene. Foreldremøtene starter på personalrommet. Der vil det bli felles informasjon fra skolens ledelse, før man fortsetter klassevis i de respektive klasserom.

  • 1.trinn: 10.september kl.17.30
  • 2.trinn: 24.september kl.17.30
  • 3.trinn: 12.september kl.17.30
  • 4.trinn: 16.september kl.17.30
  • 5.trinn: 11.september kl.17.00
  • 6.trinn: 17.september kl.17.30
  • 7.trinn: 19.september kl.17.

Vel møtt!