Spørsmål og svar om læringsbrett på Lilleborg skole

Læringsbrett

Vi forsøker i vedlagte skriv å svare på det mange spør om