Ungdomsskole til høsten?

Skoleporten

Å begynne på ungdomsskolen er spennende for noen og enhver. Her kommer en klargjøring angående skoletilhørighet for elevene som går på sjuende trinn på Lilleborg skole.

  1. Alle elever som bor på en adresse tilhørende Lilleborg skoles inntaksområde har Bjølsen skole som bostedsskole ved overgang til ungdomsskolen.
  2. Det samme gjelder elever som i løpet av skoletiden på Lilleborg har fått en adresse som tilhører Nordpolen skoles inntaksområde. Disse elevene kan i prinsippet kreve nærskolerett både på Bjølsen og Nordpolen, men må bestemme seg raskt, da skolene ikke kan holde av plasser.
  3. Elever med bostedsadresse tilhørende andre skoler enn Lilleborg og Nordpolen, vil bli "tilbakeført bostedsskolen" ved overgang til ungdomsskolen og tilhøre den ungdomsskolen den respektive barneskolen avgir elever til.

Utdanningsetaten vil i mars sende et brev hjem til elever og foresatte med informasjon om hvilken skole de tilhører ved overgangen til ungdomsskolen. I brevet blir det også informert om muligheten til å søke andre skoler.

Det er ingen søknadsfrist i forhold til å søke ungdomsskoler. Noen velger imidlertid å søke ganske tidlig, og noen skoler med god kapasitet kan også gi svar tidlig på våren. De fleste skoler gir svar på søknader om skolebytte i april/mai.