Velkommen til nytt skoleår mandag 17. august!

Forside HEL

Vi håper at alle har hatt en fin sommer og nå er klare til å begynne på skolen. Vi gleder oss til å se dere igjen!

I disse dager er lærerne og de andre ansatte samlet for å forberede det nye skoleåret. Mandag hadde vi besøk av Marte Blikstad-Balas som koblet oss godt på de nye læreplanene. Læreplanarbeidet vil gjennomsyre hele planleggingsuka og hele kommende skoleår.

Det er også mye praktisk som skal ordnes, slik at alt er klart til elevene kommer. Det har vært hovedrengjøring på hele skolen i sommer, og vi forbereder smitteforebyggende hygienetiltak, så det skal være trygt å komme på skolen. Det blir hyggelig å treffe elevene igjen, men gjensynsklemmer kan vi ikke gi i år. Vi må fortsatt holde god avstand og hilse på andre måter.

Ansatte og elever som har luftveisinfeksjon og/eller feber, skal ikke komme på skolen. Har du vært i utlandet nylig, må du være ekstra påpasselig, og har du vært i et "rødt" eller "grått" land, må du være i karantene i minst 10 dager før du får komme på skolen.

Vi er på "gult" smittevernnivå, slik vi var de siste to ukene før ferien, så foreløpig gjelder de rutinene vi hadde da. Du kan også lese mer om smitteforebygging og de ulike nivåene på udir.no.

Oppmøtetider:
1.trinn:
Møter ved inngangen til Aulaen sammen med foresatte kl. 10.00. Skoledagen avsluttes kl. 12.00, da åpner AKS. Se eget skriv for mer informasjon.
2.-7.trinn:
Elevene på 2-4.trinn starter 08.30. Elevene på 5.trinn starter 08.15, og elevene på 6 og 7.trinn starter 09.00 på mandag.

Ukeplan for alle trinn sendes ut før helgen, her finner dere oppstartstid for deres trinn etter mandag. Denne organiseringen har å gjøre med at vi ønsker å ha færrest mulig elever som skal inn i skolebyggene samtidig. Elevene går rett til sitt klasserom. Skoledagen avsluttes kl. 13.30 på mandag. Foresatte kan normalt ikke komme inn i skolegården.

Nye elever som ikke vet hvor de skal, kan møte ved porten til Lilleborg skole kl. 8.15. Her vil de bli møtt av en lærer på trinnet.

Fra tirsdag gjelder vanlig timeplan.

Når det gjelder foreldremøter og utviklingssamtaler for høsten, så kommer vi tilbake med mer informasjon om organisering og gjennomføring etter hvert.